.

15 tháng 4, 2013

NGÀY MAI EM ĐIYêu thương ơi, sao tất cả không dành cho nhau khi em vẫn còn đây.


Em vẫn biết chứ anh, hôm nay em điện thoại anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời để nước mắt em tuôn rơi như mưa….

Bài đăng phổ biến